Barnehagen drives av Eigersund kommune, og er et trivelig møtested for voksne med daglig omsorg for barn i alderen 0 – 6 år.

Den åpne barnehagen er et sted der barn kan møte andre barn og være med på lek og fellesaktiviteter. Det er et sted der voksne kan utveksle erfaringer og få kunnskap og impulser i oppdragerrollen.

Barn og voksne kan få nye venner og bli med i et fellesskap.

Tlf: 51 46 81 48

Kilde: tusenbeinet.barnehage.eigersund.no