Noas ark open barnehage er ein møteplass for barn frå 0 til 6 år i fylgje med foreldre, besteforeldre, dagmamma eller anna. Her kan barna leike saman med andre, og barn og vaksne kan verta kjende med nye barn og vaksne.

Du kan koma og gå når du vil, og du kan velje om du kjem ein eller fleire dagar. Opplegget er det same i løpet av veka. Ta med mat og drikke (me sel kaffi og te).

Vi fylgjer skulen sine feriar og fridagar.

Telefon : 51434958

Kilde: haa.kyrkja.no