Åpen Barnehage er et barnehagetilbud for barn, 0-6 år, sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen Barnehage er også en møteplass der de voksne kan bli kjent med hverandre og bygge sosiale nettverk.

Hver dag har vi: - lek og aktiviteter - samlingsstund - måltid med medbragt mat

Kilde: apenbarnehage.blogspot.no