Fokus på lek, sang og dans! Velkommen til: - Et møtested der barn og voksne trives sammen med hverandre i meningsfylt hverdag. - Et sted der barn gjennom lek, aktivitet og samspill kan få positive utviklingsmuligheter. - En plass der de voksne kan få anledning til å dele erfaringer med andre småbarnsforeldre. - En plass der de voksne gis muligheten til å få kunnskap og inspirasjon til oppgaven som foreldre/omsorgsperson. - En plass der norsk kulturarv tas vare på, og der vi også kan få innblikk i andre kulturer.

Driften av en åpen barnehage forutsetter at alle de voksne brukerne går inn som ”medarbeidere” og tar del i arbeidet sammen med de ansatte. Dette innebærer bl.a at dere selv har ansvar for og tilsyn med de barna dere har med, og at dere på ulike måter bidrar til å skape trivsel og fellesskap, slik at alle føler seg respektert og velkommen i barnehagen. Tlf: 932 58 128

Kilde: www.dansehagen.com