Åpen dag på alle brannstasjoner i Norge

I anledning Brannvernuka inviterer brannstasjoner over hele landet til åpen dag. Dette blir gøy og lærerikt for både små og store.

I anledning Brannvernuka inviterer brannstasjoner over hele landet til åpen dag. Dette blir gøy og lærerikt for både små og store!

I Brannvernuka kan du se hvordan brannfolkene har det på jobb! Du får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser, prøvesitte brannbilene og mye annet.

Bilde: http://www.brannvernuka.no/

Oversikt over åpningstidene til brannstasjonene:

Åpen dag på 350 brannstasjoner

Nye tall viser at høsttradisjonen «åpen dag» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner.

  • 9 av 10 har ikke avtalt møtested i tilfelle brann.
  • 1 av 3 kan ikke nødnummeret til brannvesenet.
  • 1 av 4 er usikre på om slokkeapparatet fungerer.

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse TNS Gallup har utført for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening i anledning årets brannvernuke.

– Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å gruble over hvor det er trygt å rømme, google etter hvem dere skal ringe til, eller pakke ut brannslokkeapparatet av emballasjen. Det er kun gjennom å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If, en av medarrangørene til åpen dag på brannstasjonene.

«Åpen dag» har blitt en fantastisk fin tradisjon i september hvert år. I fjor var det rundt 250 000 besøkende på landsbasis. Arrangementet samler voksne og barn til morsom læring med en alvorlig undertone, idet vi går inn i en årstid der antall boligbranner vanligvis øker i takt med at vi trekker innendørs, skrur på varme, fyrer i ovnen og tenner lys (kilde).

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring, i samarbeid med brannvesen og lokale el-tilsyn landet rundt.

# brannvernuka # brannstasjon