Idrettsskolen - for barn over hele landet

Idrettsskole er en flott aktivitet for alle barn opp til 12 år

En stor del av eventene i Norge skjer via idrettslag. Vi snakker turneringer, loppemarked, konserter, 17.mai feiringer og mye mer. For mange er det første møtet med idrettslagene Idrettsskolen. Men hva er egentlig en Idrettsskole?

Det finnes i dag over 800 idrettsskoler spredt på ca 400 kommuner i Norge. Idrettsskoler kan organiseres både i særidrettslag, fleridrettslag og som samarbeid mellom idrettslag. Med andre ord, det er en Idrettsskole i nærheten av deg!

Til og med det året de fyller 12, kan barn få prøve seg i ulike idretter gjennom Idrettsskolen. Variert trening i ulike miljø gir mulighet for et godt grunnlag for videre valg av idrett. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Mestringsfølelse, glede av å være i aktivitet, sosial læring og sport uten konkurransepress er felles for alle Idrettsskolene i Norge.

Åpent tilbud

Treningen kan foregå i sal, i skogen eller på balløkka i ditt nærmiljø. Aktivitetene varierer, alt etter årstid og alder på barna i de ulike gruppene. Og dette er et åpent tilbud for alle barn. Som regel betaler man medlemskontingent til idrettslaget og står fritt til å delta i de aktivitetene man ønsker. Idrettslagene sine kontingenter varierer, og det er forskjell på særidrettslag/fleridrettslag.

Hva man trenger av utstyr vil også variere etter årstid og hvilket miljø treningen foregår i. Men dette er et lavterskel tilbud der man ønsker at alle skal få delta. Vi i DailyPlanIt har testet vår lokale Idrettsskole. Her har man to grupper, fordelt på alder. For barn under seks år er ikke Idrettsskolen stønadsbetinget, men der vi har trent er den minste gruppen fra tre til seks år. Begge gruppene trener samtidig og har aktivitetsledere som har koordinert årsplan med samme rutiner og felles avslutning. Salen blir delt slik at det blir oversiktlig og mer ro rundt de minste. Samtidig får de største større boltreplass og mulighet til mer plassutfordrende aktiviteter.

Varierte aktiviteter

Treningen foregår i hovedsak i sal, med god tilgang til idrettslagets utstyr. Her er friidrettsutstyr, baller av alle slag og alt man trenger til varierte hinderløyper. Såpebobler og ballonger er populære rekvisitter. Treningen starter med navneopprop og oppvarming. Oppvarmingen er ofte leker av ulike slag og varierer fra gang til gang. Selve treningen kan være hinderløype, ballaktviteter, balanseutfordringer osv. Etterpå er det avslutning med utstrekk, yoga for barn, rolig lek og frukt. Frukten er et høydepunkt for alle. Hyggelig og samles rundt noe å bite i.

Foreldre/foresatte er aktivt med den minste gruppen. Dette er en super aktivitet å gjøre sammen. Samspill mellom foreldre og barn blir styrket og det er utrolig gøy å være med de små på mestring av nye ting. For de litt eldre barna er dette en god øvelse på å teste utfordringer alene samtidig som foreldre/foresatte er en trygg havn i nærheten. Det eneste vi har med av utstyr er joggesko og vannflaske. Høres dette ut som noe for dere eller noen du kjenner?

For mer informasjon kontakt ditt nærmeste Idrettslag. Husk at opplegg/årshjul og rutiner i treningen varierer fra Idrettsskole til Idrettsskole.

Kilde: Idrettsforbundet - håndbok og Idrettsforbundet
# idrett # idrettslag # idrettsskole # barn # småbarn # barneidrett # aktivitet # sport