Bli med på Earth Hour 2016

Slukk lyset i en time for klimaet

Visste du at Earth Hour ble startet i Sydney, Australia i 2007? Denne begivenheten fikk 2,2 millioner boliger og bedrifter til å slå lysene sine av i en time for å vise sin motstand til miljøforandringer det året.

Earth Hour ble en global bevegelse med mer enn 50 millioner mennesker fra 35 forskjellige land i 2008. I 2015 slukket nesten to millioner nordmenn lyset i en time for klimaet. Til sammen deltok over en milliard mennesker i 172 land.

Normalt finner denne begivenheten sted fra 20.30 (8.30pm) siste lørdag i mars. I år blir det 19. mars, den nest siste lørdagen i måneden. Men hvorfor i mars? Jevndøgn inntreffer de to dagene i året da dag og natt er like lange, og skyldes at jordas akse står vinkelrett på en tenkt linje trukket mellom sola og ekvator. Dette gjør det mulig for nær-tilfeldig solnedgang på begge halvkuler, og dermed sikrer den største visuelle virkningen for en global lys-av hendelse.

Earth Hour er et arrangert av WWF (World Wildlife Fund), hvor målet er å bringe bevissthet rundt ansvaret mot fremtiden ved å slukke lyset. WWF tar sikte på å stoppe nedbrytningen av jordens naturlige miljø. Den fokuserer også på å bygge en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

# earth hour # miljø # wwf # natur # fremtiden # klima